Featured post

Заявка за посещение от куриер през интернет

Надеждността на глобалната мрежа дава основание на клиентите на куриерски услуги да се предлага сигурност и уникална услуга – пълна парична гаранция на доставките, без допълнителна такса на заплащане. В бъдеще, вниманието на куриерските фирми ще е насочено към индивидуални решения и по-специално отношение към клиента, с максимално бърза реакция към поръчките му за куриер. Някои екипи са вече готови тези нови предизвикателства да посрещнат. Понеже навременната информация е особено важна, някои от тях предлагат иновативни решения за клиентите си:

- предпочитан час за посещение от куриер;
- кратка информация;
- най-общи данни за пратката – брой колети, тегло.

Други фирми за куриерски услуги са специализирани в доставка на пратки, съдържащи документи, като е организирана по схема дейността, благодарение на която пратките се доставят на територията на страната в следващия ден след изпращането. Надеждното транспортиране в е със собствен автопарк. Услугата Супер експрес е за спешни пратки по куриер и доставка до края на същия работен ден. Услугата е само за пратки, които са изпратени от един офис до друг офис до поискване и с офиси по направление между градовете.

В България има компании за куриерски услуги, които са с утвърдено място на пазара на тези услуги. Предлага се вече и комплексна услуга с куриер, включваща печат, подготовка, пликоване и доставка до получателя. Пратката от посочен адрес се взема от куриер за доставка на адрес в същото населено място, като това е услугата „от врата до врата”. Доставят се писма, цветя, покани, награди, подаръци, документи за подпис и други различни пратки. Предаването от става срещу подпис, като се отбелязват датата и часа на предаване.  Регистрацията за експресни доставки, ценообразуването и проследяването на пратките по куриер, се следи от специализиран софтуер  за максимална бързина и експедитивност, изпълнение и ефективност. Цената зависи от срока и разстоянието за доставка.

За на малки и големи пакети до 30 кг е подходящо да се използват куриерски услуги. Цената тук се определя в зависимост от теглото. Пощенската пратка може да съдържа стоки със и без търговска стойност, хранителни продукти, предмети от културно–битов характер и др. Опаковката за експресни доставки трябва да е съобразена със съдържанието и теглото на пратката.

Featured post

Куриерски услуги на Рапидо

Днес, в забързаното ни ежедневие, скоростта на изпълнение на всяка заявка за доставка е особено важна, както и бързината на транспортиране на пратките от куриер. Експресната доставка се изпълнява до 90 мин., а от момента на заявката – до 3 часа, е услугата на – Бизнес Експрес.

На територията на България се предлагат следните куриерски услуги:
- между по-големите населени места – доставка в същия ден;
- за цялата страна;
- с по-дълъг срок на доставка;
- с фиксиран срок на доставка от куриер за по-големите населени места;
- превоз на пратки, изискващи специален температурен режим – хладилни чанти под наем, след заявка;
- палетизиран превоз на товари;
- доставка извън графика във 2-ра и 3-а зона в предпочитан ден от клиента, различен от обявената тарифа.

Всички рекламации към куриерски услуги трябва предявени в офиса на фирмата, която не носи отговорност за:
- повреждане или унищожаване на пратки, в резултат от настъпила непреодолима сила и тук няма вина куриер;
- ако получателят не е направил рекламация, в момента на получаването;
- за повреди, причинени от неадекватна опаковка;
- произтичащи от обявено невярно съдържание или от самото съдържание;
- наркотични, упойващи, психотропни, отровни вещества.

Забранено е поставянето в пратки за куриерски услуги на предмети и вещества:
- запалителни, взривни, оръжие, други опасни;
- предмети и вещества, които могат да повредят и замърсят останалите пратки и са опасност за здравето или живота на служителите;
- неприлични предмети, с аморално и нравствено съдържание;
- религиозни материали на секти и организации, които са забранени в страната за дестинация;
- паметници на културата, без разрешение или сертификат.

Предлагат се и допълнителните услуги, като:
- връщане на документи обратно до подателя – често се налага връщането на разни документи при доставка на пратката от куриер.
- подписано копие – ако за доставката трябва да се върне копие от товарителницата като доказателство – с подпис на получателя, куриер ще го предостави до 2 дни след доставката на адреса ви. Може също и сканирано копие на посочен E-mail да ви се изпрати.
- наложен платеж – куриер ще вземе от получателя при доставката на пратката заявената сума от вас и след доставката ще ви я предаде на следващия ден най-късно. По желание на изпращача, може да се върне тази сума в брой, или по банков път.

Featured post

Куриерски услуги “От офис до врата”

Международните куриерски услуги се извършват от специализирани компании, предлагащи на потребителите  възможност да изпращат пратки до най-отдалечените точки на земята и различни континенти. Основното предимство за ползване на куриер, е сигурността при транспортирането. С услугата „от ръка на ръка” се избягват всякакви прехвърляния между складове и офиси, с което намалява риска значително да не се повреди пратката, а също и рискът от забавяне.

Аутсорсинг е вземането на вътрешните функции на една компания за куриерски услуги и предоставянето им за изпълнение на външна компания, онлайн също може, да се поръча куриер без предварителна регистрация. Много аутсорсинг фирми предприеха да прехвърлят транспорта и логистиката си към спедиторски компании, като по този начин започнаха да предлагат според нуждите на клиентите и изискванията им – гъвкави индивидуални решения. В следствие на това паднаха цените, а се повиши значително качеството, също се появиха и нови фирми за куриерски услуги.

При варианта на офис-врата, подателят оставя в офиса своята пратка, а фирмата поема ангажимента до адреса на получателя да я занесе. Така от адреса на подателя се взема пратката, а получателят си я търси от офиса на фирмата в своя град. Опцията „отвори, преди да платиш“ за всяка форма интернет-търговия е изключително подходяща, когато потребителят заявява своята покупка онлайн, а я получава от офиса на , или я доставя до вратата му бърз куриер. Екстрата се ползва само при желание, заявено от подателя, в съответното поле на товарителницата, след което куриер задължително информира получателя за възможността. След преглед и одобрение на пратката, получателят изплаща на съответния куриер наложен платеж.

Сред настоящите клиенти за куриерски услуги, са медии, държавни учреждения, банки, бизнесмени от търговията и производството, застрахователни дружества. Популярността на расте и сред частните потребители в България, при това и в селата, не само в големите градове. Какво може да загубите при ползването на куриерски услуги? Ако отминете предложението с лека ръка за куриерски услуги, може да загубите уникалната възможност най-вече, в точното време и на точното място да сте – с точния партньор. За икономическия растеж най-съществена роля в наши дни играят човешкият капитал и постоянното му усъвършенстване. В основата на ревизираната стратегия на Европейския съюз, са създаване на конкурентноспособна икономика, която е базирана на знание.