Куриерски услуги на Рапидо

Днес, в забързаното ни ежедневие, скоростта на изпълнение на всяка заявка за доставка е особено важна, както и бързината на транспортиране на пратките от куриер. Експресната доставка се изпълнява до 90 мин., а от момента на заявката – до 3 часа, е услугата на – Бизнес Експрес.

На територията на България се предлагат следните куриерски услуги:
- между по-големите населени места – доставка в същия ден;
- за цялата страна;
- с по-дълъг срок на доставка;
- с фиксиран срок на доставка от куриер за по-големите населени места;
- превоз на пратки, изискващи специален температурен режим – хладилни чанти под наем, след заявка;
- палетизиран превоз на товари;
- доставка извън графика във 2-ра и 3-а зона в предпочитан ден от клиента, различен от обявената тарифа.

Всички рекламации към куриерски услуги трябва предявени в офиса на фирмата, която не носи отговорност за:
- повреждане или унищожаване на пратки, в резултат от настъпила непреодолима сила и тук няма вина куриер;
- ако получателят не е направил рекламация, в момента на получаването;
- за повреди, причинени от неадекватна опаковка;
- произтичащи от обявено невярно съдържание или от самото съдържание;
- наркотични, упойващи, психотропни, отровни вещества.

Забранено е поставянето в пратки за куриерски услуги на предмети и вещества:
- запалителни, взривни, оръжие, други опасни;
- предмети и вещества, които могат да повредят и замърсят останалите пратки и са опасност за здравето или живота на служителите;
- неприлични предмети, с аморално и нравствено съдържание;
- религиозни материали на секти и организации, които са забранени в страната за дестинация;
- паметници на културата, без разрешение или сертификат.

Предлагат се и допълнителните услуги, като:
- връщане на документи обратно до подателя – често се налага връщането на разни документи при доставка на пратката от куриер.
- подписано копие – ако за доставката трябва да се върне копие от товарителницата като доказателство – с подпис на получателя, куриер ще го предостави до 2 дни след доставката на адреса ви. Може също и сканирано копие на посочен E-mail да ви се изпрати.
- наложен платеж – куриер ще вземе от получателя при доставката на пратката заявената сума от вас и след доставката ще ви я предаде на следващия ден най-късно. По желание на изпращача, може да се върне тази сума в брой, или по банков път.